Author Details

Ata, Yılmaz

  • No 5 (2018): 5. ICPESS Niğde / TURKEY - Economic Studies/Ekonomik Araştırmalar (Oral Presentation/Sözlü Sunum)
    Mülkiyet Hakları İktisadı Ve İnovasyon Sürecine Yansımaları: Karşılaştırmalı Ülke Analizi
    Abstract