Author Details

Akkoç, Uğur

  • No 3 (2017): ICPESS 2017-Ankara/TURKEY Abstract Book - Economic Studies/Ekonomik Araştırmalar (Oral Presentation/Sözlü Sunum)
    Gelir Gruplarında Tüketim Eğilimi ve Eşitsizliği: Türkiye için Bir Yaklaşım Consumption Patterns and Consumption Inequality in Income Quantiles: Assesment for the Turkey
    Abstract  PDF