Author Details

Akçakanat, Tahsin, Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

  • No 4 (2018): ICPESS 2018 - Venice/ITALY Accepted Papers - Social Studies/Sosyal Sunum (Virtual Presentation/Sanal Sunum)
    Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü - The Mediating Role of Work Meaningful in The Effect of Organizational Nostalgia on Turnover Intention
    Abstract