Author Details

Akdağ, Saffet, Yozgat Bozok Üniversitesi

  • No 5 (2018): 5. ICPESS Niğde / TURKEY - Economic Studies/Ekonomik Araştırmalar (Oral Presentation/Sözlü Sunum)
    Enerji Verimliliği Açısından Nükleer Enerji ile Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karşılaştırılması
    Abstract
  • No 5 (2018): 5. ICPESS Niğde / TURKEY - Economic Studies/Ekonomik Araştırmalar (Oral Presentation/Sözlü Sunum)
    Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracatın ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi.
    Abstract