Author Details

AKIN KÖSTERELİOĞLU, Meltem, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Turkey

  • No 5 (2018): 5. ICPESS Niğde / TURKEY - Social Studies/Sosyal Araştırmalar (Oral Presentation/Sözlü Sunum)
    Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Özerkliği Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi*
    Abstract