Finansal Gelişmenin Beşeri Sermaye Üzerindeki Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneği

Burcu Ozcan

Abstract


Bu çalışmada 1990-2015 yılları arasında finansal gelişmenin beşeri sermaye üzerindeki etkisi yükselen piyasa ekonomileri için panel veri analizi kapsamında incelenmektedir. Güçlü ve gelişmiş bir finansal sistem ekonomik büyüme sürecinin itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 19. yüzyıldan itibaren bir dizi teorik ve ampirik çalışma, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Fakat finansal gelişme, ekonomik büyüme kadar beşeri sermaye ile de ilişkiye sahip olabilir. Bu anlamda, yeterince gelişmiş bir finansal piyasa etkin kaynak hareketliliği ve eğitim, sağlık ve refah harcamaları gibi beşeri sermaye yatırımlarını arttıran kredi genişlemesi aracılığı ile beşeri sermayeye katkıda bulunabilir. Bu nedenle, mevcut literatürdeki çalışmaların kıtlığına dayalı olarak finans-beşeri sermaye ilişkisini yükselen piyasa ekonomileri için dinamik panel veri modelleri ile incelemeyi amaçlamaktayız. Elde edilen bulgular, hem finansal gelişme ve hem de ekonomik büyümenin beşeri sermaye üzerinde pozitif ve anlamlı etkilere sahip olduğu yönündedir. İlaveten, sonuçlar kamu eğitim harcamaları ve finansal gelişme arasında iki yönlü; yükseköğrenime kayıt oranından finansal gelişmeye doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkileri olduğunu ortaya koymaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article