Derin Entegrasyon ve “DTÖ-artı” Gündemi Işığında Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Kamu Alımlarına Genişletilmesi ve Türkiye’ye Etkileri

Serdar Altay

Abstract


Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Türk ekonomi ve politikalarına etkilerini inceleyen az sayıda ve kapsamlı olmayan çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar anlaşmanın kamu alımları alanına teşmilinin etkilerini dikkate almamaktadır. Öte yandan, yeni nesil Tercihli Ticaret Anlaşmalarına (TTA) ilişkin küresel literatür derin entegrasyon ve kamu alımları gibi “DTÖ-artı” konuların yurtiçi mevzuat rejimleri ve pazarlara etkilerini anlama konusunda yararlı bakış ve araçlar sunmaktadır.  Bu çerçevede bu makale Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne kamu alımları kurallarının dahil edilmesinin yurtiçi politika ve pazarlara etkisini disiplinlerarası bir perspektifle incelemektedir. Makale Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesinin sadece Türkiye’nin transatlantik ticaret düzeni ve DTÖ-artı ajandasına bağlılığını teyit etmekle kalmayıp aynı zamanda yeni ulusal kalkınma politikalarında ciddi bir revizyonu da kabullenmesi anlamına gelecektir. Kamu alımları konusunun Gümrük Birliği’ne dahil edilmesi ikili ticaretin artışından kaynaklanacak refah artışına katkı sağlayacak olmakla birlikte Türkiye açısından spesifik bir pazara giriş avantajı sağlayacağını öngörmek zordur.

 


References


Ahearn, R. J. (2012), “Rising Economic Powers and U.S. Trade Policy”, Congressional Research Service, 7-5700, R42864, December 3.

Akman, S. (2012). "Turkey in the World Trading System and the WTO : Activism under Global Challenges and the EU Process," Afro Eurasian Studies, 1(1), 134–172.

Atiyas, İ., ve Bakis, O. (2015). "Structural Change and Industrial Policy in Turkey". Emerging Markets Finance ve Trade, 51(6), 1209–1229.

Başbakanlık (2008). Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2008/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık (2011). Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Dawar, K., ve Evenett, S. J. (2011). "Government Procurement" in J.-P. Chauffour ve J.-C. Maur (Eds.), Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook (pp. 367–386). The World Bank.

Ekonomi Bakanlığı (2015). Pazara Giris Engelleri 2015 Raporu. Ankara.

Edquist, C., Vonortas, N., ve Zabala-Iturriagagoitia, J. (eds.) (2015). Public Procurement for Innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

European Commission (EC) (2010), Trade, Growth and World Affairs: Trade Policy as A Core Component of The EU’s 2020 Strategy, European Commission Trade, COM(2010)612, Brussels.

European Commission (EC). (2015). Inception Impact Assessment: Enhancement of EU-Turkey bilateral trade relations and modernisation of the EU-Turkey Customs Union. TRADE E2/NEAR A5

European Commission (EC). (2016a). Commission Staff Working Document Impact Assessment. Brussels: SWD(2016) 475 final COMMISSION.

European Commission (EC). (2016b). Turkey 2016 Report: Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2016 Communication on EU Enlargement Policy.

Felbermayr, G., Aichele, R., ve Yalcin, E. (2016). "EU-Turkish customs union: How to proceed." VOX, CEPR’s Policy Portal. Retrieved from http://voxeu.org/article/eu-turkish-customs-union-how-proceed

Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., ve Yeow, J. (2014). "Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment," Technological Forecasting and Social Change, 86, pp.1-12.

Horn, H., Mavroidis, P., ve Sapir, A. (2010). "Beyond the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements," The World Economy. 33,11, pp.1565-1588.

Hosny, A.S. (2013), ‘Theories of Economic Integration:

A Survey of the Economic and Political Literature,’ International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2,5, pp. 133-155.

Hufbauer, G. C., ve Cimino-Isaacs, C. (2015). How will TPP and TTIP Change the WTO System? Journal of International Economic Law, 18(3), 679–696.

Hufbauer, G.C., Schott J.J., Cimino-Isaacs, C., Vieiro, M. and Wada, E. (2013). Local Content Requirements: A Global Problem, Washington DC: Peterson Institute for International Economics

Kaya, M. B. (2012). The Market Access Restrictions for Foreign Economic Operators Under the Turkish Public Procurement Law: A Critique on Protectionism. In IPPC5 International Public Procurement Conference. Seattle, Washington.

Kılıçaslan, I. (2015). Sanayi İşbirliği Programı (Sip, ) Sivil Offset Değildir! Kalkinmada Anahtar Verimlilik, (324). http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/sanayi-isbirligi-programi-sip-sivil-offset-degildir/2199 (01.04.2017)

Kalkınma Bakanlığı (2015). Öncelikli Dönüșüm Programlari: 2014-2018. Ankara. http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/ODP_TOPLU_KITAP_yeni yapilan 04122015.pdf (01.04.2017)

Öniş, Z., ve Kutlay, M. (2013). Rising Powers in a Changing Global Order: the political economy of Turkey in the age of brics. Third World Quarterly, 34(July 2014), pp.1409–1426.

Szalavetz, A. (2015). "Post-crisis approaches to state intervention: New developmentalism or industrial policy as usual?" Competition ve Change, 19, 1, pp. 70-83.

Tiryakioglu, M., ve Yülek, M. A. (2015). "Development-based public procurement policies: a selective survey of literature, cross-country policy experience and the Turkish experience," Innovation, 28(3), pp. 344-359.

Togan, S. (2012). "The EU-Turkey customs union: A model for future euro-med integration." MEDPRO Technical Report No.9/March 2012.

TÜSİAD. (2015). A New Era for the Customs Union ve the Business World (Executive Summary in English).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). (2013). "DTÖ Kamu Alımları Anlaşması." 28.02.2013 tarih ve 0412/4569 sayılı görüş yazısı,Ankara.

Ülgen, S., ve Dilek, P. Y. (2015). Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve İş Dünyası. İstanbul: TUSİAD.

Weiss, L., ve Thurbon, E. (2006). "The business of buying American: Public procurement as trade strategy in the USA". Review of International Political Economy, 13,5, pp. 701–724.

Woolcock, S., ve Grier, J. H. (2015). "Public Procurement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations". Paper No. 2 in the CEPS-CTR project “TTIP in the Balance’’ and CEPS Special Report No. 100 / February 2015.

World Bank. (2014a). Evaluation of the EU-Turkey Customs Union, Washington, DC: World Bank Publications.

World Bank. (2014b). Trading up to High Income: Turkey Country Economic Memorandum. Washington, DC: World Bank Publications.

World Trade Organization (WTO) (2012a), World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-Existence to Coherence (Geneva: World Trade Organization).

World Trade Organization (WTO). (2012b). Trade Policy Review: Turkey Record of the Meeting. Geneva: WTO Secretariat.

Yılmaz, G. (2011). "Resurgence of Selective Industrial Policy : What Turkey Needs," Turkish Economic Association Discussion Paper 2011/3

Yülek, M. A., ve Taylor, T. K. (Eds.) (2012). Designing Public Procurement Policy in Developing Countries: How to Foster Technology Transfer and Industrialization in the Global Economy, New York: Springer-Verlag.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article