Endeks Oluşturmada Yeni Bir Yaklaşım: Morgan Stanley Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Üzerine Bir Uygulama

Habib Küçükşahin, Bilal Göde

Abstract


Pay senedi yatırımcısı ve yatırım uzmanları tarafından performans karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan Pazar endeksleri kendi içerisinde çeşitli risklere sahiptir. Bu risklerin ortadan kaldırılması veya daha dinamik bir endeks oluşturma çabaları Smart Beta olarak adlandırılmaktadır. Smart Beta endeksleri, Pazar endeksinde yer alan hisse senetlerine piyasa değerinden farklı olarak  çeşitli ağırlıklandırma stratejileri izleyebilmektedir. Farklı ağırlıklandırma stratejileri ile birlikte Pazar endeksleri daha sağlıklı bir gösterge olarak kullanılabilmekte ve daha dinamik bir hale gelmektedir.

Bu çalışmada Smart Beta endekslerinin bir uygulaması Morgan Stanley Gelişmiş ve Gelişmekte olan endeksler için yapılmıştır. Çalışmada her iki endeks için piyasa değerlerinden farklı ağırlıklandırma stratejileri izlenmiştir. Bir Diğer ifade ile Smart Beta yaklaşımından yararlanılmaya çalışılmıştır. Her iki endeks için de ağırlıklandırma stratejisi olarak Maximum Drawdown risk ölçütü kullanılmıştır. Çalışma kapsamında her iki endeks için 2004-2015 tarihi veriler kullanılmıştır. 2004-2015 tarihi verilerden yararlanılarak yapılan 2016 yılı tahmin verileri yoluyla ilgili endekslerin ağırlıklandırmaları yapılmıştır. Yapılan ağırlıklandırmalar sonucunda Morgan Stanley Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülke endekslerine alternatif endeksler türetilmiştir. Türetilen endeksler riski seven ve sevmeyen yatırımcılar açısından riskli ve düşük riskli endeksler olarak adlandırılmıştır. Türetilen endeksler ile asıl endekslerin performans olarak karşılaştırılmasında Sharpe Rasyosu kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda Morgan Stanley Gelişmiş Ülkeler Endeksine alternatif endekslerin daha kötü, Morgan Stanley Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksine alternatif endekslerin daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article