Kripto Para Birimlerinin Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Etkileri; Bitcoin Örneği

Bilal Göde, Habib Küçükşahin

Abstract


Her geçen gün dijitalleşen dünyada, temel manada mübadele, değer biriktirme ve değer ölçüsü olma fonksiyonlarına sahip olan para da değişime uğramaktadır.  Devletlere ait olan değişik para birimlerine alternatif olarak herhangi bir devlete, kurum ya da kuruluşa ait olmayan ve “blockchain” teknolojisi üzerinde yükselen para birimleri ortaya çıkmaktadır.

Bir para biriminin ekonomik işlemlerde kullanılabilmesi için; kabul edilebilirlik, değer istikrarı, taşınabilirlik, bölünebilirlik, uzun ömürlülük, tek biçimlilik özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Kripto paralar olarak adlandırılan elektronik paralar teorik olarak bu özellikleri taşımaktadır. 15.10.2017 tarihi itibariyle 878 adet kripto para çeşidi mevcuttur ve her geçen gün bu sayı artmaktadır. Kripto para birimlerinin piyasa değeri de yine aynı tarihte 175,79 Milyar Dolar seviyesindedir. Bu paralar içerisinde en ünlü olanı ise ilk kripto para olması itibariyle Bitcoin’dir.

Bitcoin (BTC) örneğine baktığımız zaman fikri olarak 31 Ekim 2008 tarihinde ortaya çıkan bu kripto para birimi, 9 Ocak 2009’da ilk blok’un yayınlanmasıyla fiili olarak dolaşıma girmiştir. 15 Ekim 2017 tarihi itibariyle piyasadaki Bitcoin miktarı 16,622,962 adet ve bu coinlerin piyasa değeri de 95,11 Milyar Dolar seviyesindedir.
Bitcoinler bireyler arasında transfer edilirken bir aracı kurum vasıtasıyla gerçekleştirilmemektedir ve bu durum transferin taraflarını ve sebebini gizli tutmayı sağlamaktadır. Transferlerin dışarıdan müdahaleye kapalı olması kayıt dışı ekonomi adına kripto paraları çok önemli bir araç haline getirmektedir. Bu durum gerek yasal çerçevedeki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve vergisel amaçlarla bu işlemlerin gizli tutulmasında; gerekse de yasa dışı işlemlerin gerçekleştirilmesi adına önemli bir anonimlik sağlamaktadır. Yakın gelecekte kripto paraların yaygınlığının artışı ile beraber kayıt dışı ekonominin boyutunda da artış meydana gelmesi oldukça olası gözükmektedir.


References


https://coinmarketcap.com/

GÜLTEKİN, Y , BULUT, Y . (). Bitcoin Ekonomisi: Bitcoin Eko-Sisteminden Doğan Yeni Sektörler Ve Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 82-92. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/adusobed/issue/27378/288167.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.

BİLİR, H., & Şerif, Ç. A. Y. (2016). ELEKTRONİK PARA ve FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 21-31.

Yüksel, A. E. B. (2015). ELEKTRONİK PARA, SANAL PARA, BITCOIN VE LINDEN DOLARI’NA HUKUKİ BİR BAKIŞ=(LOOKING AT ELECTRONIC MONEY, VIRTUAL MONEY, BITCOIN and LINDEN DOLLARS FROM A LEGAL PERSPECTIVE). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 73(2), 173-220.

ATEŞ, B. A. (2016). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article