Veritabanı Yönetim Sistemi Seçiminde Dematel Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) ve TOPSIS Yöntemleri İle Bütünleşik Bir Analiz

Ejder Ayçın, Hakan Aşan

Abstract


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletmeler bilişim teknolojilerini iş süreçlerini dijitalleştirme için kullanmaya başlamıştır. Bu dijitalleşme gerek firmaya özel gerekse ortak kullanılan yazılımlar sayesinde olmaktadır. İşletmeler kendi yazılımlarını geliştirirken veya yazılım firmaları tarafından uygulamalar geliştirilirken verileri tutmak için yazılımları ile entegre çalışan veritabanlarına ihtiyaç duyarlar. Veritabanı işletmeler için çok değerli olan verinin tutulduğu, işlendiği ve kullanıldığı sistemlerdir. Dolayısıyla mevcut yazılımların ihtiyacı olan veritabanını belirlemek oldukça önemlidir.

Bu çalışmada işletmeler için önemli olan veritabanı yönetim sistemi seçimi için, Dematel Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) ile TOPSIS yöntemleri bütünleşik bir algoritma geliştirilerek uygulanmıştır. Öncelikle uzman grupların görüşlerinden yararlanılarak DANP yöntemiyle, veri tabanı yönetim sistemi seçiminde dikkate alınan ana kriterler ve alt kriterler için ağırlıklar belirlenmiştir. Daha sonra elde edilen verilerle birlikte, veritabanı yönetim sistem alternatifleri TOPSIS yöntemine göre sıralanmıştır. Sonuçlar uygulanan bütünleşik bu yaklaşımın, işletmeler için en uygun veritabanı yönetim sisteminin seçilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article