Günümüzde Değişen Savaş Koşulları ile İnsansız Hava Araçlarının Kullanımına İlişkin Hukuki Çerçeve

Tarık AK

Abstract


Son on yılda yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişen savaş koşulları İnsansız Hava Araçları (İHA)’nın dünyada hem  sayısını artırmış  hem de kullanım alanlarında çeşitlilik göstermesini sağlamıştır. İHA’lar her ne kadar keşif, gözetleme, elektronik harp gibi  askeri faaliyetler kapsamında kullanılsada dünya kamuoyunda ilgiyi silahlandırılması sonrasında çekmiştir. Günümüzde İHA’lar artan teknolojik kapasitesiyle birlikte silah monte edilmiş olarak çatışma ortamında silahlı birer aktör olarak kullanılabilmektedir. Ancak diğer taraftan çatışmanın silahlı birer aktörü olması onun kullanımında huukuki çerçevesinin ne olduğu veya olması gerektiği hususundaki tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda çalışma teorik bir zeminde yürütülmiştür. İlk olarak, İHA’lara talebin bu kadar fazla olmasına neden olan günümüz savaş ve çatışma koşullarının temel özellikleri vurgulanacaktır. Müteakiben İHA’ların bu çatışma koşullarına etkisi tanımlanacak, son olarak da silahlı çatışma hukuku açısıdan İHA’ların bulunduğu yer tespit edilecektir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article