Hegemonik Yükseliş ve Sermaye Transferi: ABD ve Çin Örneği

Fazlı Doğan, Erdem Özlük

Abstract


Hegemonik Yükseliş ve Sermaye Transferi: ABD ve Çin Örneği

Hegemonya hem teorik hem de pratik boyutlarıyla son dönem Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki en popüler başlıklardan biridir. Pratik olarak uluslararası sistemdeki hegemonik bir değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği teorik olarak da bu değişim ihtimalinin etkileri ve bunların nasıl yorumlanması gerektiği sürekli tartışılmaktadır. Özellikle Çin’in yükselişi ve Amerikan hegemonyası arasındaki ilişki, hegemonik değişim tartışmalarıyla daha da sık vurgulanmaktadır. Bu çerçevede ABD hegemonyasının inşa süreci ve yükselmekte olan Çin’in potansiyel hegemonyası bir örnek olay olarak ele alınabilir. Her iki ülkenin tarihsel olarak yükselişini tetikleyen temel unsurlara bakıldığında ya kapital olarak ya da beşerî kaynak olarak sermaye transferinin oldukça belirleyici olduğu ortaya çıkmaktadır. ABD, 1860 ve 1920 arası dönemde hegemonik yükseliş sürecini tecrübe etmeye başlamış ve iç savaştan yeni çıkmış bir devletten küresel güç haline dönüşmüştür. Çin ise 1980 sonrası dönemdeki “açıklık” politikasıyla doğrudan yabancı yatırımları çekmeye başlayarak hegemonik yükseliş sürecine geçiş yapmıştır. Her iki gücün de yükselişinde belirleyici olan ana etmen sermaye transferidir. Bu nedenle bu çalışma bir devletin hegemonik yükseliş sürecinin aşamalarını (potansiyel, geçiş ve olgunluk aşamaları) ABD ve Çin örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etmekte ve iki örnekte de öne çıkan yapısal benzerlikleri ele almaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Sermaye Transferi, ABD, Çin, Hegemonik Yükseliş


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article