BİR GÜVENLİK STRATEJİSİ OLARAK; ‘‘ÖNLEYİCİ MÜDAHALE’’ VE TÜRKİYE’NİN FIRAT KALKANI OPERASYONU

MEHMET ALI YÜKSEL

Abstract


Bu çalışmada bir güvenlik stratejisi olarak ABD tarafından ortaya konulan ‘‘Önleyici Müdahale’’ doktrini ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ‘‘Fırat Kalkanı’’ operasyonu ele alınmaktadır. Fırat Kalkanı operasyonunun teorik ve stratejik zeminini, meşruiyetini ve Türkiye’nin güvenliği için gerekli olup olmadığını  ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma, Suriye’nin kuzeyindeki jeopolitik değişimlerin Türkiye’nin güvenlik algısına ve stratejilerine olan etkisini göstermesi sebebiyle de önem arz etmektedir. Çalışmada öncelikle Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni tip tehditler, geleneksel güvenlik stratejilerinin bu tehditler karşısında durumu ve bu bağlamda oluşturulan Önleyici Müdahale stratejisi incelenmiştir. Sonrasında da Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere, bu gelişmelerin Türkiye için ortaya çıkartabilceği muhtemel risklere ve  karşılaşılabilecek güvenlik tehditlerine değinilmiştir. Son olarak da potansiyel tehditlerin gerçekleşmesini engellemek amacıyla Türkiye’nin gerçekleştirdiği operasyonlar değerlendirilmiş ve bunların işlevselliği ile kazanımları ortaya konulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article