Savunma Harcamaları ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

Taha Eğri, Yüksel Bayraktar, Bensu Timur, Canan Özge Eğri

Abstract


Literatürde savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisini tartışan birçok çalışma bulunmakta ve hem negatif hem de pozitif açıdan bu ilişki ele alınmaktadır. Yazında Benoit Hipotezi olarak da şekillenen, 1973 yılında Benoit tarafından yapılan çalışmada savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkinin varlığı savı ile yer bulmuştur. Savunma harcamalarının, iktisadî büyüme üzerindeki etkisinin doğrudan ya da dolaylı bir biçimde pozitif olduğunu, arz veya talep yönlü yaklaşılarak açıklayan birçok çalışma mevcuttur. Diğer taraftan, savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri genel olarak özel kesimden kamu sektörüne yapılan “kaynak aktarımı”ndan kaynaklandığı iddia edilmektedir.  Literatürde görüş birliğinin oluşmaması, çok sayıda ampirik çalışmanın yapılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Türkiye ve seçilmiş Ortadoğu ülkeleri için ekonomik büyüme ile savunma harcamaları arasındaki ilişki ele alınacaktır. Çalışmada seçilmiş ülke grubu için daha önce 1988’e kadar bulunan savunma harcamaları veri setinin yakında zamanda güncellenmiş hali kullanılarak ve 1965-2014 yılları arası için panel veri analizi gerçekleştirilecektir. Bu anlamda, yeni veri seti aracılığıyla büyüme ve savunma harcamaları arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article