Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Facebook Aracılığıyla Firma - Müşteri Etkileşiminin Ölçülmesi

Olcay Bektaş

Abstract


Teknolojinin gelişmesi ve özellikle Web 2.0 ortaya çıkışıyla insanlığın kullanımına açılan sosyal medya zamanla popülerliği artarak günlük hayatın neredeyse bir parçası haline gelmiştir. Tüketiciler sosyal medya ağlarında bilgi ve düşüncelerini paylaşarak karşılıklı etkileşimlerini artırmış ve böylece hem diğer tüketicileri etkileyebilir hem de firmalara katma değer yaratabilir konuma gelmişlerdir. Günümüzde firmalar tüketicilerin tercihlerinde belirleyici olmak ve tüketicilerin tepkilerini hızlı bir şekilde ölçme baskısı altındadır. Çünkü firmalar tüketicilerin beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vererek rekabette önde olma çabasındadırlar. Sosyal medya bu beklentileri anlama ve müşteri etkileşimini geliştirme potansiyeline sahiptir. Çünkü sosyal medyanın doğasında, ortak içerik üretimi ve iki yönlü iletişim vardır. Buna rağmen sosyal medyanın firma müşteri etkileşimini destekleyip desteklemediğini analiz eden ampirik çalışmaların sayısının artmasına ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada Bonson ve diğerleri (2016; 2014) tarafından geliştirilen bir ölçüm seti kullanılarak, bir sosyal medya aracı olan Facebook aracılığıyla Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomotiv firmalarının müşteri ile etkileşim düzeylerini ölçmek ve firmaları bu açıdan tasnif etmek amaçlanmaktadır. Otomotiv firmaları için Otomotiv Sanayi Derneğinin (OSD) yayınlamış olduğu aylık raporlar incelenmiştir. 2017 yılının ilk 6 aylık dilimindeki satış raporları doğrultusunda otomotiv endüstrisinde hafif araç satışlarında ilk 20 içerisinde olan firmaların resmi Facebook sayfaları incelenmiştir.  Araştırmanın bulgularına göre Türkiye’de Facebook üzerinde otomotiv firmalarının paylaştıkları post başına müşterilerin postu beğenme miktarının, postu yorumlama ve paylaşma miktarlarından fazla olduğu görülmektedir. Aynı zamanda müşteri etkileşim düzeyini en çok etkileyen faktörde post başına düşen beğeni miktarı olmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article