Mısır’da Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi

Taha Eğri

Abstract


Bu çalışmanın amacı, işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ters ilişkiyi açıklayan Okun yasasının Mısır için geçerliliğinin test edilmesidir. Çalışmada bu amaca ulaşmak için 1970-2016 yılları arasındaki işsizlik ve milli gelir verileri kullanılmıştır. İlk olarak Okun tarafından ortaya konan model regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, Okun katsayısı tespit edilmiştir. Daha sonra, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Okun tarafından belirtilen şekilde katsayının işareti negatif bulunmuş ancak katsayı yasa da belirtilenden çok düşük çıkmıştır. İkinci aşamada yapılan nedensellik testinde de iki değişken arasında ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak, katsayı Okun Yasasına uygun olarak negatif çıkmış olsa da, hem nedensellik analizi sonucu dikkate alındığında hem de tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğun

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article