Moda Turizmi: İstanbul Alışveriş Festivali Örneği

Evrim Kabukcu

Abstract


Moda endüstrisi ile ilişkili tasarım faaliyetleri, yaratıcı endüstrilerin bir parçası olarak sınıflandırılmaktadır. Moda turizmi, üç önemli sektörün ortaya çıkardığı niş bir pazar segmentidir. Bunlar; Kreatif turizm, kültür turizmi ve alışveriş turizmidir. Modanın kendisi gibi, moda turizmi de sosyal açıdan çok yaygın bir potansiyele sahiptir ve moda festivalleri, etkinlikler, ziyaretler ve sergilerle ilgili bilgilendirme medya aracılığıyla yapılmaktadır. Moda kentlerinin kültürel mirasına ek olarak moda turizminin şehrin ekonomisine pozitif bir etkisi vardır. Öyle ki moda turizmi; konaklama, eğlence ve çeşitli hizmetleri sunmak için hizmet etmektedir. Bu çalışma, moda ve turizm arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Özellikle araştırma, İstanbul Alışveriş Festivali’ni örnek olay olarak ele alarak modayı bir pazarlama aracı olarak keşfetmeyi amaçlamaktadır.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article