Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğitimi İhtiyaçları

Ümit ÖZER, Ebru ALBAYRAK ÖZER

Abstract


Dijital teknolojiler, hızlı gelişimi ve yaygın kullanımı ile birlikte gündelik hayatımızda vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Bunun bir sonucu olarak bireyler dijital dünyanın üyeleri ve birer dijital vatandaş haline gelmektedirler. Dijital ortamlar pek çok insanın hayatını kolaylaştırmakta iken, bilinçsiz kullanımla kimi zararlı etkilere de sebep olabilmektedir. Bireylerin karşılaştıkları bu yeni dijital dünyada sorumluluk sahibi ve bilinçli birer dijital vatandaş olabilmeleri için ise dijital vatandaşlık düzeylerini geliştirici eğitimlerin verilmesinin bir ihtiyaç haline geldiği düşünülmektedir. Bu eğitimi küçük yaşlardan itibaren sosyal bilgiler dersleri aracılığıyla bu dersin kazanımları ile örtüşüyor olması bakımından vermek mümkündür. Verilecek bu dijital vatandaşlık eğitiminde önemli bir rol alacak olan sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının da nitelikli bir dijital vatandaşlık eğitimi almalarının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının, dijital vatandaşlık eğitimine yönelik ihtiyaçlarının, kendi görüşleri doğrultusunda ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcılar, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 2 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 6 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veriler, katılımcıların dijital vatandaşlık hakkındaki düşünceleri ve dijital vatandaşlık eğitimi ihtiyaçlarına ilişkin görüşlerin ortaya çıkarılması amacıyla tasarlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlığı ağırlıklı olarak teknoloji kullanımı ve teknoloji kullanım kuralları olarak düşündükleri ve öğretmen adaylarına dijital vatandaşlık eğitiminin, verilmesi gereken bir eğitim olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla beraber katılımcıların dijital vatandaşlık eğitiminin şekli ve içeriğine yönelik önerileri de çalışma kapsamında tartışılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article