Sosyal Bilgiler ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Web 2.0 Kullanımlarına Yönelik Farkındalık ve Eğilimleri

Ümit ÖZER, Ebru ALBAYRAK ÖZER

Abstract


Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte web 2.0 araçları ortaya çıkmış ve bu araçların kullanımı toplumlarda hızla yayılım göstermiştir. İşbirliği, paylaşım, zaman ve mekandan bağımsız iletişim gibi imkanları ile web 2.0 araçları eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Bu araçlar öğretmenler için öğretim sürecini kolaylaştırıcı, öğrenciler için ise öğrenme süreçlerini zenginleştirici materyaller olarak eğitimdeki yerini almıştır. Bu bağlamda araştırmada öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarına yönelik farkındalıkları ile ileride yapacakları öğretmenlik mesleklerinde web 2.0 araçlarını eğitim süreçlerinde kullanmaya yönelik yeterliliklerinin ve eğilimlerinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenolojik) yaklaşıma uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 güz yarıyılı döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sosyal bilgiler eğitimi ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde öğrenim gören 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılardan görüş almak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının web 2.0’ın özelliklerinin kısmen farkında oldukları ve web 2.0 araçlarını eğitimde kullanmak istedikleri ancak bu konuda bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Geleceğin öğretmenlerinin, web 2.0 araçlarının farkında olma ve eğitimde kullanılması konusunda verilecek eğitimlerin planlanmasında bu araştırma sonuçlarının yararlı oluşturabileceği düşünülmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article