Modanın Politik BirAraç Olarak Rolü: ABD Seçim Reformu Örneği

Evrim Kabukcu

Abstract


Moda, geniş anlamda halk yığınlarının üzerinde birleştikleri bir genel eğilim ya da ortak değer hükmü olarak  kabul edilebilir. Eserleri toplum tarafından benimsenmiş her mimar, sanatçı ve tasarımcı ve hatta topluma mesajını duyurabilen herkes modacı sayılabilir. Aslında modacılar; toplumda mevcut olan eğilimleri, sezgi güçleri ile algılayıp şekillendiren kişilerdir. Modacı, yaratıcı gücünü kullanırken birçok ulusal ve uluslararası olayı değerlendirir. Mesela modacı; savaşları, toplumu derinden etkileyen diğer olayları ve toplumun gereksinimlerini yakından izlemek zorundadır. Bu anlamda modacının üretmiş olduğu ürünlerde sadece kişisel yaratıcılık değil, aynı zamanda içinde bulunulan toplumun durumu ve özellikleri de mevcuttur. Bu haliyle, kültürel ve sosyal bir olgu haline gelen moda, günümüzde sosyal medya ile global dünyada hızla yayılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, modanın bu kitlesel etkisini kullanma fikri ile yola çıkan Election Reform moda projesini örnek olay olarak ele almaktır. Amerikan seçim sisteminin problemlerini tartışmaya açan projenin en önemli amacı, kişiler arasında farkındalık oluşturmak ve diyalog yaratmaktır. Moda ve politikanın bir araya geldiği proje kapsamında tamir edilen ve yeniden yapılandırılan ikinci el giysiler ise bu sentezin araçları olarak tasarlanmaktadır. 

Fashion can be regarded as a general tendency or a common value provision on the masses of people in a broad sense. Every architect, artist and designer whose works are embraced by the society, and even anyone who can announce his/her message can be considered as fashion designer. In fact, fashion designers; are those who perceive and shape the tendencies existing in society with their intuitive powers. The fashion designer takes many national and international events while using her/his creative power. For example, fashion designer must closely monitor wars, other society events which are deeply affecting and community needs. In this sense, the products produced by the fashion designer have not only personal creativity but also the state and characteristics of the society at the same time. As a result, fashion, which has become a cultural and social phenomenon, is spreading rapidly in the global world with social media today.

The aim of this study is to consider the Election Reform fashion project, which was launched with the idea of using this mass effect of fashion as a case study. The most important objective of the project that led to the discussion of the problems of the American electoral system is to create awareness among people and create dialogue. Second-hand garments repaired and reconstructed under the project, where fashion and politics come together, are designed as tools of this synthesis.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article