Türkiye’deki Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisinin Analizi: Bayer-Hanck Eşbütünleşme Testi

Fındık Özlem Alper

Abstract


Nominal faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü iktisat ve finans literatüründeki tartışmalı konulardan birisidir. Fisher Hipotezi (Etkisi) olarak adlandırılan bu ilişki, reel faiz oranının uzun dönemde sabit olduğu varsayımı altında, nominal faiz oranının enflasyon oranı ile birebir değiştiğini ileri sürmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de enflasyon ve nominal faiz oranı ilişkisi, 1973-2016 dönemi için incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, incelenen dönemde Türkiye’de Fisher etkisinin geçerli olmakla birlikte, bu etkinin zayıf olduğunu göstermiştir. Fully Modified OLS (FMOLS) ve Dynamic OLS (DOLS) test sonuçlarına göre ise enflasyon oranındaki 1%’lik bir artış faiz oranını 0.77% artırmaktadır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article