Kripto Para Sistemlerinin İslami Perspektiften Değerlendirilmesi

Mervan Selçuk, Salih Ülev

Abstract


Para, insanların hayatını kolaylaştırarak ihtiyaçları olan madde ve hizmetlere ulaşmaları için çok önemli bir yere sahiptir. Paranın tarihsel sürecine baktığımızda; günümüze kadar çok sayıda değişim gösterdiği, çeşitli madde ve madenlerin para olarak kullanıldığı görülmektedir. İki madde arasındaki değişimin eşit olarak sağlanması için para olarak ilk defa semeniyyet vasfı olmayan deniz kabukları, hayvan derisi ve tohum gibi çeşitli maddeler kullanılmıştır. Daha sonra bizatihi semeniyet vasfını barındıran altın ve gümüş para olarak tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu durum ticaretin yaygınlaşması ve kolaylaşmasını sağlamıştır. Her ne kadar günümüzde altın ve gümüş semen olma özelliğini korusa da yerini yakın tarihte banknotlara bırakarak, devletlere ait milli para birimi birimleri piyasalarda tedavül etmektedir.

Teknolojinin hızla gelişmesinden paralar da etkilenmiş ve banknot olarak kullanılan paraların yanında elektronik ve sonrasında sanal paralar icat edilmiştir. Bu paraların günümüzde mübadele ve değer saklama aracı olarak kabul edilmeye başlandığı görülmektedir. Sanal paraların her ne kadar insanlar arasında genel kabul görüp, yaygın olarak kullanıldığı söylenemese de günden güne bilinirliği ve işlem hacmi artmaktadır.

Bu çalışmamızda; Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin merkezi bir yapının denetiminden uzak olmasının, anonim bir kişi veya grup tarafından oluşturulmasının, kripto teknikleri ile korunmasının ve anonim olarak kişiler tarafından kullanılmasının İslamî meşruiyetini tartışarak, fıkhî açıdan problem oluşturabilecek noktalarına değineceğiz.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article