Türkoloji Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar

Elçin Yılmazkaya

Abstract


Günümüzde bilgiye ulaşmayı ve bilginin paylaşımını kolaylaştıran bilişim teknolojilerinden her alanda faydalanılmaktadır. Her geçen gün hızla gelişen teknoloji, yakın zamana kadar geleneksel çalışma prensiplerini benimsemiş Türkoloji için de yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Hem çağa uygun hem pratik hem de hata oranının en aza indirgendiği bilgisayar program ve yazılımları sayesinde araştırmacılar, daha nitelikli çalışmalar yapma olanağına sahip olmuşlardır. Kaynak temininin zorluğu, dizin hazırlamanın oldukça uzun süreler alması, az sayıda basılan ve hızla tükenen kaynaklar ile özellikle yazma eserlere ulaşmanın güçlüğü, süreli yayınlara erişim sıkıntısı, yabancı yayınların takip ve temininin güçlüğü gibi Türkoloji ve diğer sosyal bilimlere özgü bazı sınırlılıklar, bilgisayar teknolojileri sayesinde bugün en aza indirgenmiştir. Ağız araştırmalarında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan ve dillere ait sözlü malzemenin toplanmasını hedefleyen derlem çalışmalarını da günümüzde teknolojinin imkânlarını kullanarak daha nitelikli hâle getirmek mümkündür. Elektronik sözlük kullanımları, üniversite kütüphanelerine çevrimiçi erişim, veritabanları, elektronik kitaplar, görsel materyaller, açık erişimle ulaşılabilecek süreli yayınlar, metin düzenleme programları ve ücretsiz çeviri gibi olanaklar, Türkoloji araştırmacılarına yardımcı olan çağdaş yaklaşımlardan bazılarıdır. Bilgisayar ve internetin Türkoloji alanında araştırma yapan kişilere sunduğu olanaklar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bahsedilecek çağdaş yaklaşımların, örnekler ve alana katkılarıyla anlatılarak, bunlardan faydalanmak isteyen alan araştırmacılarına fikir vermesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma aracılığıyla, Türkolojide kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler ile zamandan tasarruf sağlanması, yapılacak çalışmalarda hata oranının en aza indirgenmesi ve daha da önemlisi doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına erişimin nasıl sağlanacağı konusunda ilgililere bir yol haritası çizilmeye çalışılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article