İlahiyat Öğrencileri Ne Kadar İslami Finans Okuryazarı?

Muhammed Emin Durmuş, Fatih Yardımcıoğlu

Abstract


Finansal okuryazarlık oranı düşük olan bireyler genellikle finansal sisteme dâhil olma konusunda çekingen davranmaktadırlar. Bu açıdan bireylerin finansal okuryazarlığının artırılması sistemin büyümesi ve gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada İlahiyat öğrencilerinin finansal okuryazarlık ve İslami finans okuryazarlık seviyeleri tespit edilmesi amacıyla sosyal bilimlerde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan anket yöntemi kullanılmış ve 269 öğrenciye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde İlahiyat öğrencilerinin İslami finans okuryazarlık düzeylerinin bir hayli düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article