Mikrokredi Uygulamalarının Yoksulluğun Azaltılması Bağlamında Ekonomik ve Psikolojik Etkisi

Özlem DEMİR

Abstract


Günümüzde derinleşen yapısı ile yoksulluk, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de önemli sosyo-ekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda küreselleşme süreci ve  neoliberal politikaların etkisi ile yoksulluk gibi sorunlar, kişilerin kendi tercihlerinin bir sonucu olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda yoksullukla mücadelede çeşitli uygulamalar olmakla birlikte popülerlik kazanan mikrokredi uygulamaları olmuştur. Türkiye’de 2003 yılından itibaren uygulanmakta olan Grameen mikrokredi sistemi ile yoksul kadınlara kredi ve diğer finansal hizmetler sunulmaktadır. Ancak sistemin ne düzeyde başarılı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulabilecektir.  

Çalışmanın amacı, mikrokredi üyelerinin mevcut sosyo-ekonomik durumlarını belirlemek ve mikrokredi uygulamalarının kadınlar üzerindeki ekonomik ve psikolojik etkinliğini analiz etmektir. Çalışmada tanımlayıcı bir tipte araştırma yapılmıştır, veriler sayı ve yüzde kullanılarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında anket hazırlanmış ve 373 mikrokredi üyesine uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre üyeler üzerinde ekonomik güçlenme sınırlı kalırken, mikrokredi sisteminin kadınlar üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak kendini gerçekleştirme /psikolojik açıdan olumlu gelişmeler göstermesinde yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article