Neo-Marksizm’den Post-Marksizm’e Dönüşümler ve Süreklilikler: Nicos Poulantzas ve Pierre Bourdieu’nün Fikirleri Arasında Bir Karşılaştırma

Onur TÜRKÖLMEZ

Abstract


Marksizm’in temel argümanlarının Sovyet deneyimiyle birlikte popülaritesini yitirmesi, sol içinde ciddi politik ve entelektüel tartışmaları doğurmuştur. Bu tartışmaların yoğun olarak yaşandığı ve etkileri günümüze uzanan dönem 1960’lardan 1980’lerin sonuna kadar geçen dönemdir. Bu yıllarda Nicos Poulantzas ve Pierre Bourdieu birbirlerinden habersiz, birbirlerine çok benzer iddialarla ortaya çıkmış iki düşünürdür. En üretken dönemleri birbiriyle aynı olan iki yazarın analizleri, Marksizm’i kaba ekonomizmin dışında yorumlamak ve ona yeni açılımlar getirmek üzerine kurulmuştur. Bir Neo-Marksist olarak Poulantzas’ın fikirleri Marksizm’in “yanlış yorumlarına” yönelik kavramsal bir tavanarası temizliği olarak değerlendirilebilir. Bourdieu ise yapısalcılık ve öznelcilik arasında üçüncü bir yol ararken Marksizm’i aşmayı önermiş bir Post-Marksist’tir. Bu çalışmada, Bourdieu’nün “alan” kavramı ve Poulantzas’ın bir “mücadele alanı olarak devlet” yaklaşımı ile her iki yazarın ekonomizm eleştirileri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda bugün yeni sol olarak adlandırılan kimlikçi yaklaşımların fikri temelinin 1960’lardan 1990’lara kadar gelinen süreçte marksizme getirilen Neo-Marksist açılıomlar ve Post-Marksist eleştirilere dayandığı ortaya çıkmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article