"Hesaplanabilir Hale Getirme” Kavramının Kamu Kurumlarının Şeffaflığındaki Önemi

Tuğba Uçma Uysal, Ceray Aldemir, Ganite Kurt

Abstract


Yeni Kamu Yönetimi ve yönetişim olgusu temelinde kamuda yaşanan değişimlere ve bilgi teknolojileri konusundaki gelişmelerin etkisi ile değişen koşullara cevap verme ihtiyacı, kamu kurumlarının kurumsal açıdan yeni davranış biçimleri geliştirmelerine neden olmuştur. Bu durum ülkelerin kamu kurumlarının kurumsal yönetime bakış açılarını belirlediği gibi, bu kurumların kendi kontrol mekanizmalarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Bahsedilen bu yeni kurumsal olgu, bazı yazarlar açısından duyarlı bir düzenleme, bazıları için işbirlikçi bir kurumsallaşma, bazılarına göre de meta düzenleme olarak adlandırılmaktadır (Hess, 2007: 454). Bu değişimin temelinde kamu yönetiminde Power ve Laughlin (1992: 133) tarafından “hesaplanabilir (ölçülebilir) hale getirme (accountingization)” olarak ifade edilen kavram yer almaktadır. Bu değişim ile birlikte kamu yönetiminde, yönetimin ve hesap verebilirliğin kapsamlı bir şekilde ele alınması sorunu ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın temelinde, kamu sektöründeki uygulamaların hesaplanabilir hale getirilmesi için ölçülebilir (somut) standartlara bağlı olarak yürütülmesi ve standartlara uygunluk sürecinin belirlenerek, ulusal anlamda da oldukça önemli bir sorun olarak kabul edilen kuruluşların faaliyet sonuçlarının yani performanslarının belirlenmesinin önemini göstermek ve kurumların şeffaflığının belirlenmesindeki önemini açıklamak yatmaktadır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article