Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği

Ceray Aldemir, Tuğba Uçma Uysal

Abstract


Yönetişim çağında, kamu politikalarında karar alma sürecinde bir tarafta devlet, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu çoğulcu bir yapı; diğer tarafta, ulus-üstü, ulusal, ulus-altı kademeler arasında hiyerarşinin kalktığı küreselleşmiş bir yapı yer almaktadır. Çok düzeyli yönetişim olarak da tanımlanan bu dönüşüm; karar alıcı aktörler arasında yürütülen özel amaçlar için geçici olarak oluşturulmuş ağlarla; aktörler arasında sürekli müzakere sürecidir.

Devlet ve paydaşlar arasındaki çok düzeyli yönetişimin oluşturulması, geleneksel olarak yerli ve yabancı politikaların ayrı alanlarından geçer ve bu alanlar arasındaki kademeli olarak azalan ayrımı vurgular. Dolayısıyla, çok düzeyli yönetişim, devletin bilişsel ve fiziksel sınırlarının ötesinde bir yapısal ve ezoterik kapasite sağlar. Çok seviyeli yönetişim böyle bir yanlış değildir. Sorun, gelişmekte olan dünyada çok düzeyli yönetişim yönetiminde başarısızlıkla ilgilidir. Ve yine de çekirdeğin ötesinde devletin gerçekten nasıl çalıştığını, kaç tane hissedarın var olduğunu, neyi organize ettiklerini, neyi meşgul ettiklerini veya neden üretildikleri hakkında sınırlı bilgiye sahibiz. Bu makale, çok yönlü yönetim anlayışını, tanımlarını ve uygulamalarını, idari ve idari araştırmalardan gelen çeşitli edebiyatın eleştirel bir bakış açısından geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma teorik bir zemin üzerin oturtulmuştur. Bu bağlamda ilk olarak çok düzeyli yönetişim kavramının tanımına ve özelliklerine işaret edilecektir. İkinci olarak, çok düzeyli yönetişime yöneltilen eleştirilerden bahsedilerek kavramın gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliği birkaç somut örnek ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article