XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Voltaire Çevirileri

Leyla Şener

Abstract


Şair, yazar, tarihçi, filozof, toplum adamı Voltaire’in XVIII. Yüzyıl Rusya’sının kültür hayatında etkisi büyüktür. Büyük Fransız Aydınlanmacı, eserleri Rusçaya en çok çevrilen yazarlar arasında yer alır. Rus okuru onu özellikle 1756-1759 yılları arasında edebiyat dergilerinde yayımlanan felsefi hikâyeleriyle tanıma fırsatı bulur. 1760-1780 yılları arasında Rusya’da Voltaire’nin birçok şiir, hikâye, komedya, tragedya, tarih ve felsefe konulu kitabı çevrilir. XVIII. Yüzyıl Rusya’sının kültür tarihine iz bırakan önemli yazar ve çevirmenler Voltaire çevirileri yapar. Bunların arasında özellikle A.D.Kantemir, M.V. Lomonosov, A.P. Sumarokov, Fonvizin, V.İ. Maykov’un isimleri öne çıkmaktadır. Çalışmamızda XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Büyük Fransız Aydınlanmacı Voltaire’den yapılan belli başlı çeviriler ve bunları çevirenler üzerinde durulacaktır.

 

                               


References


Верков П. Н. (1977). История русской комедии XVIII века. Л.

Данченко В.Т., Фридштейн Ю.Г. (ред.) (1995). Вольтер в России, Библиографический указатель 1735 – 1995. М.: Рудомино.

Фонвизин Д. И. (1959). Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М.-Л.

Заборов П.Р. (1978) Русская литература и Вольтер (XVIII - первая треть XIX века), Ленинград: Наука.

История русской переводной художественной литературы: древняя Русь XVIII век, (1995). Ответственный редактор Ю.Д. Левин, С.Петербург: Дмитрий Буланин.

Семенец О. Е., Панасьев А. Н. (1991). История перевода (Средневековая Азия, Восточная Европа XV – XVIII вв.), К. : Лыбидь.

Словарь русских писателей XVIII века, (1988-2010). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article