YOKSULLUKLA MÜCADELEDE MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ İSTİHDAMA ETKİSİ

Salih Çiftçi, Mesut Kayaer

Abstract


ÖZET

Çağımız göz önüne alındığında, bir şeylerden mahrum olmanın veya bir şeylere muhtaç olmanın, en çok yoksulluk kavramı ile ifade edildiği görülmektedir. Günümüz dünyasında, insanların dünyanın farklı yerlerinde, en temel ihtiyaç maddelerinden başlayıp toplumda insanca yaşamak için gerekli olan diğer ihtiyaç maddelerine kadar birçok şeyden mahrum oldukları; yani yoksul oldukları ve dolayısıyla sosyal yardıma muhtaç oldukları anlaşılmaktadır.

Türkiye’de çeşitli sebeplerle kırsal alanlardan büyük şehirlere göç son yıllarda hızla artmaktadır. Göçle birlikte yoksulluk, işsizlik, aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar toplumun sosyal dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanların sorunlarla baş edebilmede bilinç eksikliği, dış destek yoksunluğu, eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi nedenlerle yeni topluma yabancılaştığı, kültürel farklılık nedeniyle de sosyal yalnızlık çektikleri görülmektedir. Bu sebeple Türkiye'de temel sosyal politikaların uygulanmasında yetkili kamu yönetim birimi, merkezî idare olmakla birlikte son yıllarda yerel yönetimler ve özellikle halka en yakın birim olan belediyeler halka yönelik sosyal politika ve hizmetlerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Bugün merkezî idarenin yerel düzeydeki sosyal politikalarının etkinliği, yerel yönetimlerin dolaylı dolaysız desteği ile elde edilebilmektedir. Sosyal yardımların yanında bu durumun en belirgin örneklerinden biri de meslek edindirme kurslarıdır.

Kişilerin kendi ellerinde olmayan nedenlerle mahalli ölçüler içerisinde asgari seviyede dahi geçinme imkânı bulamayan insanları; muhtaçlık araştırmalarına dayalı olarak en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirme amacını taşıyan karşılıksız mahiyetteki parasal ve sosyal destek sağlamak için yapılan kamusal faaliyetler mahalli idarelerce yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durum, yasal zorunluluk olarak kabul edilse de diğer bir ifade ile sorumluluğun bir parça da olsa üzerinden atılmasıdır. Bu anlamda meslek edindirme kursları ile istihdam arasında kurulması gereken ilişki de göz ardı edilmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article