Türkiye’de Enflasyon Dinamikleri: Amprik Bir İnceleme

Muhammed Erkam Doğru

Abstract


Bu çalışmada enflasyon teorilerinin gelişim aşamaları ele alınmakta ve geliştirilen güncel yaklaşımlardan olan Hibrit Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi (Hibrit YKPE) analizi Türkiye ekonomisi 1991-2015 dönemi enflasyon dinamiklerini açıklamakta güçlü bir yaklaşım olup olmadığı Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) ile test edilmektedir. Çalışmada ayrıca Hibrit YKPE yaklaşımının dezenflasyonist dönemlerde daha geçerli bir yaklaşım olup olamadığı tartışılmaktadır. Elde edilen bulgular bahsi geçen dönemlerde Türkiye ekonomisi enflasyon dinamikleri açısından enflasyon beklentilerinin geçmiş dönem enflasyon oranlarına göre daha baskın olduğu ve dezenflasyonist dönem ayrıca test edildiğin de bu baskınlığın daha da arttığı yönündedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article