Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksinden Elde Edilen Enflasyon Hesaplamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Muhammed Erkam Doğru

Abstract


En genel anlamıyla fiyat seviyelerindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyon oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)üzerinden hesaplanma sürecinde çok çeşitli malların belirli üst gruplar halinde toplulaştırılması ve hane halkları tüketim miktarlarınca ağırlıklandırılması ile hesaplanmaktadır. Bu çalışma, tek bir mal fiyatı gibi ele alınan fiyat endeksinden elde edilen enflasyon oranının, içerik  yönünden, farklı gelir gruplarının maruz kaldığı gerçek enflasyon oranını tam olarak yansıtmadığnıı ve toplumun ortalama tüketim kalıpları üzerinden yapılacak olan bir değerlendirmenin yanıltıcı olacağını araştırmaktadır. Çalışmada, 2003-2014 yılları arasında TÜFE’den elde edilen enflasyon oranı ile %20’lik gelir gruplarının maruz kaldığı enflasyon oranı ve referans kişinin çalışma durumuna göre hesaplanan enflasyon oranı karşılaştırılmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında kamu otoritesince hesaplanan enflasyon oranının, farklı toplumsal kesimler için hesapladığımız enflasyon oranlarını ile örtüşmediği ve ortaya çıkan farkın toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan düşük gelirli gruplarda daha da arttığı gözlemlenmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article