Yarı Özerk Gelir İdareleri Modeli: Latin Amerika ve Afrika Ülkeleri Örneği

Mehmet Hanefi Topal, Hamdi Furkan Günay

Abstract


Kamu harcamalarını finanse etmek için kaynak zengini ülkeler dışında çoğu ülkede vergiler kamu gelirlerinin en güvenilir kaynağıdır. Ayrıca dünyanın çoğu ülkesinde halen vergiler, kamu idareleri eliyle toplanmaktadır. Ancak 1990’lı yıllardan sonra yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ve özellikle de Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde vergi yönetiminde etkinliği sağlamak amacıyla yarı özerk gelir idareleri (SARAs) modelinin uygulanması popüler hale gelmiştir. Verginin tabanının genişletilmesi, daha yüksek vergi geliri, vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve yolsuzlukların kontrolü gibi beklentilerle uygulamaya konulan yarı özerk gelir idareleri modeli, teoride ve uygulamada tartışılmaya halen devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, daha önce yapılan teorik ve ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçları da dikkate alarak, farklı ülke uygulamalarının başarısını değerlendirmektir. Çalışmanın ön bulguları; yarı özerk gelir idareleri modelinin etkin bir vergi yönetiminin oluşturulmasında garanti sunmadığı ve kendisinden beklenilen sorunların çözümünde etkili olabilmesine karşın yeni sorunlar doğurmasının da olası olduğu yönündedir

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article