Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını Ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması

Mehmet İsmail Yağcı, Mohamad El-Hassan, Ümit Doğrul

Abstract


Bilgi ve iletişim teknolojisinin ilerlemesi bir çok tüketiciyi online alışverişe sürüklemektedir. Tüketicilerin online alışveriş sürecinde tutum ve niyetlerini etkileyen farklı faktörler vardır. Online alışverişin artan önemi sebebiyle,  pazarlamacılar, tüketicilerin online alış verişlerde tutum ve niyetlerini etkileyen faktörleri anlamaya çalışmaktadırlar.

Online alışverişin en çok kullanıldığı sektörlerden biri de hiç kuşkusuz hava yolu taşımacılığı hizmetleridir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Slovenya’daki tüketicilerin online uçak bileti satın almalarına karşı tutum ve niyetlerini etkileyen önemli faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak amacıyla veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Slovenya ve Türkiye’ de toplam 301 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmada önce açıklayıcı faktör analizi ile online bilet alma davranışını etkileyen faktörler belirlenmiş daha sonra araştırma hipotezleri çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Analiz sonucunda; güvenlik ve alışveriş keyfi boyutlarının hem Slovenya’ da hem de Türkiye’ de online alış verişe karşı tutumu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Her iki ülkede de gizlilik ve zaman kazanma boyutları tutumu etkilememektedir. Ayrıca, güvenlik ve kullanım kolaylığı boyutlarının Slovenya’ da ve Türkiye’ de online alışveriş yapma niyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Gizlilik boyutunun her iki ülkede de online alışveriş yapma niyetini etkilemediği belirlenmiştir. Zaman kazanma boyutunun Slovenya’ da, kullanım kolaylığı boyutunun ise Türkiye’ de online alışveriş yapma niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article