Sermaye Birikim Sürecinin Tıkanması ve Mali Politikalara Duyulan İhtiyaca Yönelik Teorik Bir Yaklaşım

Şahin Karabulut

Abstract


Ekonomide uzun süreli konjonktürel dengesizlikler şeklinde ortaya çıkan ekonomik krizler, oluştukları coğrafyanın dışında diğer ekonomileri de çeşitli yollarla etkileyerek toplumsal hayatı oldukça sarsan unsurlardır. Etkili olduğu ekonomilerde büyümenin engellenmesi, kaynak dağılımının, ödemeler bilançosunun ve fiyat istikrarının bozulması gibi ekonomik hayatı sekteye uğratmanın yanı sıra krizler, kültürel ve sosyal yönden de çöküntüler yaratmaktadır. Bu açıdan ekonomik krizlerin kısa sürede bertaraf edilmesi zorunluluğu sadece bir iktisadi okulun ya da ekonomi yönetiminin sorunu olmaktan ziyade evrensel bir önem arz etmektedir.

Bu krizlerin sağlıklı şekilde kesin olarak çözülebilmesi için her olayda olduğu gibi sorunun kaynağına inmek yani neden ve ne şekilde ortaya çıktığına odaklanmak en geçerli yoldur. Yaklaşık iki asır önce hayatımıza giren ekonomik kriz kavramının neden ortaya çıktığını çözümleyebilmek için de krizin oluştuğu ekonomik sistemin iyi tahlil edilmesi gereklidir. Bu açıdan günümüzde geçerli ekonomik sistem incelendiğinde ekonomik büyümenin sermaye birikimine dayandığı ve bu noktada ortaya çıkan tıkanıklıkların büyük maliyetler oluşturduğu açıktır. Bu nedenle söz konusu çalışmada sermaye birikim sürecinin ne şekilde ortaya çıktığı tarihi bir perspektif açısından incelenmiş ve sermaye birikiminde oluşabilecek tıkanıklıklar teorik açıdan anlatılarak mali politikalara duyulan ihtiyaç ortaya koyulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article