TÜRKİYE’DE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM POLİTİKALARININ YÖNLENDİRDİĞİ GÖÇ POLİTİKASI: KURUMSAL BİR YAPILANMA- GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aytül GÜNEŞER DEMİRCİ

Abstract


Türk kamu yönetimi 1980 yılından itibaren yapı ve işleyiş olarak yeniden yapılandırma çalışmaları ile değişime uğramıştır. Büyük ölçüde ülkenin ekonomik ve toplumsal örgütlenme tarzında gerçekleşen değişim, yönetişimci zihniyete uygun yeni yönetsel kurumlar yaratmıştır. Bunlardan bir tanesi de göç politikalarını “katılımcı” bir anlayışla yeniden yapılandırmak amacıyla oluşturulan İçişlerine bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’dür. Müdürlük 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ile kurulmuştur. Göç alanı, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyon gerektiren, çok boyutlu, Türkiye’nin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik yapısını, kamu düzeni ve güvenliğini derinden ilgilendiren dinamik bir konudur. Türkiye’nin göç politikasını yönetecek göç alanında uzmanlaşmış bir kamu kurumu bulunmadığı gerekçesiyle oluşturulan yönetsel yapı aynı zamanda göç sorunlarına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulama göreviyle donatılmıştır. Yani Türkiye’nin göç politikalarına yön verecek kurumsal yapılanma Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve bünyesinde oluşturduğu kurul tipi yapılardır.  Bu kurumsal yapılanmanın oluşumuna zemin hazırlayan Kanun’un temel esin kaynağı AB’nin sığınma ve göç müktesebatıdır. Bu bağlamda çeşitli ulusal ve uluslar arası kamu politikaları belgelerinde öngörüldüğü şekilde göç sistemini ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yöneterek, bu alandaki kurumsal sorumluluğu üstlenen yapı, AB müktesebatına uyumlu, göç alanında ihtiyaç duyulan hukukî, idarî ve fizikî alt yapıya uygun “etkin” ve yönetilebilir bir göç politikası oluşturma, yönetme ve denetleme gücüyle donatılmıştır. Çalışma Türkiye’nin göç politikalarını yönetmede kurumsal bir yapı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün işlevine odaklanarak kamu yönetimi içerisindeki yerini tartışacak aynı zamanda bu kurumun varlığıyla belirlenen göç politikalarının gelişimi üzerinde duracaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç politikası, Avrupa Birliği, Kurul, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article