Analysis of Metaphoric Perceptions Stated By Candidate School Counselors Regarding Contribution of the Career Guidance for Students

SÜLEYMAN BALCI

Abstract


Metaforik algılar, bireylerin oluşum süreci ve gerçekleşmelerle ilgili düşüncelerini kontrol etmelerini, yönlendirmelerini ve tekrar yapılandırmalarını sağlayarak bilişsel yapıları biçimlendirmelerine yardım edebilirler. Bu çalışmanın amacı, aday psikolojik danışmanların mesleki rehberliğin öğrencilere katkısı  ile ilgili metaforik algılarını analiz etmektir. Bu çalışma, 2016 -2017  öğretim yılında bir eğitim fakültesinde  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne devam eden  üçüncü sınıftaki öğrenciler ile yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek üzere amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak katılımcılara açık uçlu bir soru sorulmuş ve yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili gruplar ve temalar oluşturulmuş ve her grubun ve temanın frekans değeri hesaplanmıştır. Son olarak, katılımcıların metaforik algıları ile ilgili temalar literatürdeki tartışmalarla desteklenerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak aday psikolojik danışmanların mesleki rehberliğin öğrencilere katkısı ile ilgili metaforik algılarının birden fazla değişik metaforlar ile açıklandığı belirlenmiştir. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article