Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Belirleyicileri, İller Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi

Yasin Acar

Abstract


Son yıllarda mutluluk ekonomisi üzerine çalışmalar önem kazanmıştır. Psikoloji, sosyoloji ve iktisat biliminin kesiştiği bir alan olan mutluluk ekonomisi ülkemizde de ilgiyle takip edilmektedir. Mutluluk veya yaşam memnuniyeti ekonomik etkenler kadar fiziki, sosyo-kültürel, çevre gibi bir çok faktörden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada 2015 TÜİK İllerde Yaşam Endeksi değerleri kullanılarak yaşam memnuniyetini etkileyen faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmada, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam, gibi değişkenlerin yanında ayrıca politika değişkeni kullanılmıştır. Yapılan yatay kesit analizleri sonucunda, konut, güvenlik, sosyal yaşam ve politika değişkeninin yaşam memnuniyetini olumlu etkilediği; gelir, eğitim ve çevre değişkenlerinin olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article