Üretim Sürecinde Kadının Yeri

Hediye Şirin AK, Sibel BOZKAYA

Abstract


ÖZET:

Çalışmak insanların bireysel tatminini sağlamanın yanı sıra içinde bulundukları toplumun da gelişmesine katkıda bulunan bir eylemdir. Kadın ve erkek toplumda aile birliğini oluşturur ve genellikle bu birlik içerisinde neslin devamını dolayısıyla da toplumun devamlılığını sağlamış olurlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı toplumlarda erkekler üretici kadınlar ise tüketici olarak tanımlanırlar ve kadın erkek kimliği bu şekilde inşa edilir. Erkekler üretici kimlikleri ile çalışıp para kazanırken, kadınların rolü ise neslin devamını sağlamak ve tüketim yapmak olarak belirlenmiş görünmektedir.  Cinsiyete bağlı iş bölümünün olduğu toplumlarda toplumun yarısını oluşturan kadınların çalışmaması ve sadece tüketici pozisyonunda olması ülkenin gelişmesinin önünde bir engel olduğu kadar ülke ekonomisine de ekstra yükler getirerek ekonomik gerilemeye de sebep olabilmektedir.

Türk kadınların çalışma yaşamına girişi Osmanlı dönemine rastlamaktadır. Sınırlı sayıda imkan ve az sayıda çalışan kadına rağmen sayıları her geçen gün artmıştır. Günümüzde sayısal veriler incelendiğinde Türkiye’de çalışan kadın sayısı cinsiyet eşitliğini gösterecek sayılara ulaşmamış olsa da gelinen nokta umut vaat edicidir.

Çalışmamızda, Türk kadınlarının Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışma yaşamına girişleri ve kadınların çalışmasının önemi anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kadın çalışmaları, Toplumsal cinsiyet, Çalışma hayatı


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article