Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Akdeniz Ülkeleri Turizminde Önemli mi? Panel Veri Analizi

Ceyhun Can ÖZCAN, Selman BAYRAKCI, Muhsin KAR

Abstract


Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) ile turizm arasındaki ilişki, elektronik turizm ya da e-turizm olarak tanımlanmaktadır.  BİT turizm sektörüyle bağlantılı şirketlerin stratejik yönetimini sağlamış ve ayrıca, turizm dağıtım kanalı içindeki operasyonlar üzerinde devrim yaparak,  turizmle ilgili paydaşların eylemlerini ve konumlarını yeniden değerlendirilmesine neden olmuştur.

BİT'in gelişimi ile bağlantılı olarak, İnternet, iletişim ve paylaşım bilgileri için mükemmel bir platform olarak ortaya çıkmış ve anlık erişimi kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, turist bilgilerinin dağılımı, turizm ürünlerinin rezervasyonuna izin verilmesi ve turizm işletmelerinin kendilerini değer zincirinde konumlandırmalarına ve geleneksel kanallardan çok daha fazla turiste ulaşmalarına imkan vermiştir. Bu anlamda, turizmin talep ve analizinde teknolojinin rolü ve gelişimi ihmal edilemez hale gelmiştir.

Bu anlamda çalışmada 1995-2014 yıllarını kapsayan seçilmiş 14 Akdeniz ülkesi için bir talep modeli oluşturulmuştur. Modele panel birimkök ve panel nedensellik testleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Bulgular araştırmacılar ve politika yapıcılar açısından yol gösterici niteliktedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article