Uluslararası Petrol Fiyatlarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Mehmet Mucuk, Ayşen Edirneligil

Abstract


Ekonomik faaliyetler bakımından merkezi bir konuma sahip olan temel enerji kaynakları, sadece arz-talep koşullarına göre fiyatlanmamaktadır. Enerji fiyatlarındaki değişim ise ülkelerin büyüme, cari açık, enflasyon, faiz ve işsizlik oranları gibi makroekonomik değişkenleri üzerinde önemli etkiler meydana getirebilmektedir. Bu çalışma, uluslararası petrol fiyatları ile işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi, Türkiye ekonomisi açısından 1980-2014 dönemi için VAR analizi yardımıyla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen ampirik bulgular uzun dönemde bu değişkenler arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Etki-tepki analizleri ise petrol fiyatlarındaki artışın, işsizlikte bir artışa neden olacağını yansıtmaktadır.

References


Ahmad, Fawad (2013), “The Effect of Oil Prices on Unemployment: Evidence from Pakistan”, Business and Economics Research Journal, 4(1), 43-57.

Aktaş, Erkan, Çiğdem Özenç, Feyza Arıca (2010), “The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 8658, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8658

Australian Institute of Petroleum (AIP), “Facts About the International Fuels Market & Prices”, http://www.aip.com.au

Bouchaour, Cherifa ve Hussein Ali Al-Zeaud (2012), “Oil Price Distortion and Their Impact on Algerian Macroeconomic”, International Journal of Business and Management; 7(18), 99-114.

Chuku, Chuku, Ekpeno Effiong, Ndifreke Sam (2010), “Oil Price Distortions and Their Short- And Long-Run Impacts on the Nigerian Economy”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 24434, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24434/

BP (2015), BP Statistical Review of World Energy June 2015.

Doğrul, H. Günsel ve Uğur Soytaş (2010), "Relationship Between Oil Prices, Interest Rate and Unemployment: Evidence From An Emerging Market", Energy Economics, 32(2010), 1523-1528.

EIA (2016), International Energy Outlook 2016, U.S. Energy Information Administration, Washington.

IEA (2015), 2015 Key World Energy Statistics, International Energy Agency, Paris.

Lebe, Fuat ve Yusuf Ekrem Akbaş (2015), “İthal Ham Petrol Fiyatları İle Döviz Kurunun Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 170-196.

OECD (2016), OECD Factbook 2015-2016 Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing Press, Paris.

OPEC (2015), 2015 World Oil Outlook, Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna.

Papapetrou, Evangelia (2001), “Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment İn Greece”, Energy Economics, 23(5), 511-532.

Rahma, Elsıddıg, Noel Perera, Kian Tan (2016), “Oil Price Shocks and Their Consequences on Sudan’s GDP Growth and Unemployment Rates”, International Institute od Social and Economic Sciences (IISES), 21st. International Academic Conference, Miami, Florida, United States.

Senzangakhona, Phakama ve Ireen Choga (2015), “Crude Oil Prices and Unemployment in South Africa: 1990 – 2010”, Mediterranean Journal of Social Science, 6(2), 407-414.

Shaari, Mohd Shahidan, Nor Ermawati Hussain, Hafizah Abdul Rahim (2013), “The Effects of Oil Price Changes And Exchange Rate Volatility On Unemployment: Evidence From Malaysia”, International Journal of Research in Business and Social Science, 2(4), 72-83.

Umar, Gunu ve Kilishi A. Abdulhakeem (2010), “Oil Price Shocks and the Nigeria Economy: A Variance Autoregressive (VAR) Model”, International Journal of Business and Management, 5(8), 39-49.

Uyar Bozdağlıoğlu, E. Yasemin (2007), “Türkiye’nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme Yöntemi İle Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(3), 213–224.

Yardımcıoğlu, Fatih ve Furkan Beşel (2013), “İşsizlik – Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği (1980-2012)”, Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(8), 2197-2211.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article