Teknolojik Savaşlar: Siber Terörizm Tehditleri

Cemalettin Hatipoğlu

Abstract


Bilgi Savaşı, hem savaş hem de barış zamanında bilgi ve bilgi sistemlerinin saldırı ve savunmasını içerir. Bilgi teknolojilerinin, giderek daha karmaşık hale gelmesi ve birbirine bağlı küresel bilgi altyapısına yaygın bağımlılık nedeniyle,  ortaya çıkan zayıf noktaları bulunmaktadır. Politik açıdan gündem oluşturmak amacıyla, sivilleri hedef alarak korku yaratmak için kullanılan bilişim teknolojilerinin bu tür zayıflıkları siber terörizm olarak adlandırıla bilinir.

Geleneksel terörizm, hükümet politikalarını etkilemiş ve dünyadaki insanlara ve altyapıya fiziksel zarar vermiştir. Teknolojideki ilerlemeler, yazılım ve donanımın daha kolay kullanılmasını sağlamakta ve kullanıcılar tarafından daha az karmaşıklık gerektirmektedir. Terörizm grupları, siber araçlara ve yeteneklere adapte olmaya ve bunlardan yararlanmaya başladıkça, bilgisayarlar ve internet de saldırılara ile ortaya çıkardıkları tehlike de buna göre büyümektedir. Bu terör, insanları siber araçlar ile doğrudan öldürememekle birlikte, enerji hatları, su ve petrol tesisleri, ulaşım ve kamu güvenliği alanlarına kadar kritik altyapımızı yöneten tüm bilgisayar sistemlerini etkileyerek, kargaşalık ya da sosyal bozulma bu örgütün amaçları arasındadır.

Siber mekânın gizliliği, terörist grupların saldırı planlarını gerçekleştirmelerine ve hemen tanımlanmasına izin vermez.  Buna ek olarak, siber teröristlerin hedefleri çoğunlukla hazırlıksız yakalandığından ve siber saldırı biçimlerine karşı savunmasızdırlar. Bu ağları güvence altına almak için en iyi uygulamalara ihtiyaç duyulmakta ve birden fazla kurumun işbirliğine ihtiyaç duymaktadır.

Siber terörizmin ne olduğu ve internetin açık sınırları hakkında açık bir tanım bulunmaması, bu konunun yasal bir temelde ele alınmaya çalışılmasını zorlaştırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, siber terörle ortaya çıkan potansiyel tehditleri keşfetmek, etkin siber güvenlik ve genel olarak konuyla ilgili farkındalığı artırmak, mevcut tehditlerin yanı sıra bunları hafifletmek için neler yapılabileceğine ilişkin genel bir bakış sunmaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article