ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞI ANALİZİ: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ

İsmet Akbaş, Emine Nur Kırımlı

Abstract


 

1970’li yıllardan itibaren çevre ve çevre sorunları giderek kullanılmaya başlanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 20. Yüzyılda yaşanan bir takım çevresel sorunlar ve bununla bağlantılı afetlerin sonucunda çevrenin ve ekosistemin çeşitli öğelerinin korunması ve değeri konusunda bir bilinçlenmenin ortaya çıktığı görülmektedir.  Bu konuda duyarlılığın artmasıyla birlikte gönüllü kuruluşlar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar yaşanan çevre felaketleri ve sorunları karşısında giderek artan boyutta toplumun ilgisini ve duyarlılığını arttırmaktadır.

Çevresel farkındalığı arttırmak için çok sayıda kaynak mevcuttur; grup içi öğrenme(eğitimle veya eğitim dışında)  bilgilendirme ve ilham verici seminerler, çevre kitapları ve broşürler bu farkındalığın ve duyarlılığın gelişmesinde olumlu etkiler yaratmaktadır.  Bu çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin çevre duyarlılığıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir alan araştırmasıdır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü müfredatında çevre derslerini alan ve almayan öğrenciler arasındaki duyarlılık düzeyinin farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Anketin analizinde bilgisayar ortamında SPSS kullanılmıştır.  Alınan çevre eğitimiyle orantılı olarak çevre duyarlılığında ve farkındalığında olumlu yönde gelişme olup olmadığının tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre Duyarlılığı, Üniversite Öğrencileri, Çankırı.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article