AKILLI KENTLER: AB VE TÜRKİYE ANALİZİ SMART CİTİES: ANALYSİS OF THE EU AND TURKEY

İsmet Akbaş

Abstract


Akıllı kentler, geleneksel ağları ve hizmetleri, yenilikçi dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla daha verimli hale getirerek, kente yaşayanların, kamu idarelerinin ve özel sektörün yararına daha kapsamlı, sürdürülebilir ve bağlantılı (network) kentler yaratmaktadır.  Akıllı şehirler, ekonomik, sosyal ve çevresel kaynaklardaki sınırlılıklar ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da dikkate alarak yaşam kalitesini geliştirme amacını taşımaktadır. Son yılların teknolojik yenlikler ve gelişmeler, akıllı şehri için uygulanabilecek çok sayıda çözüm ve ürün geliştirmeyi uygun kılmıştır. Bu ürünler, ulaşım, enerji, sağlık, su ve atık gibi alanlarda kentsel işlev yönetimini iyileştirmek için bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaktadır.

Bununla birlikte son yıllarda kentlerin ortaya çıkan ekonomik beklenti ve çeşitli alanlardaki ihtiyaçların (ulaşım, enerji, barınma vb.) ortaya çıkmasıyla birlikte akıllı kentlerin sağladığı çözüm önerileri ve yeni yaklaşımlar akıllı kent düşüncesinin yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. Bu ihtiyaçların artmasında ve sorunların derinleşmesine neden olan ise hızlı kentleşmedir. Üzerinde tartışılması gereken ve sorulması gereken sorular;  bugünün akıllı şehir uygulamalarını farklı kılan nedir? Akıllı şehir konusundaki gelişmeler nasıl oluyor da bu kadar yaygınlaştı? Bu çalışma ile özellikle Avrupa birliği ve Türkiye açısından söz konusu gelişmeler çerçevesinde akıllı kent uygulamalarının gelişim süreçlerinin karşılaştırılması ve özellikle Avrupa birliği içindeki örnekler ile Türkiye’deki akıllı kent uygulamalarının karşılaştırılması yapılacaktır. Bu çerçevede akıllı şehirlerin performansını belirleyen faktörleri analiz etmek için istatistiksel ve grafik analizleri yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, AB, Türkiye, Kentsel Yönetim


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article