Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikaları Regional Politics of the European Union

Emine Nur KIRIMLI

Abstract


Bölgesel Politika, bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasına yönelik bütün çalışmaları kapsar. Avrupa Birliği de, üye ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizlikleri azaltabilmek amacı ile bir Bölgesel Politika geliştirmiştir. AB Bölgesel Politikası, bölgelerarası farklılıkları gidermek amacıyla birliğin gündemine gelmiş bir ortak politikadır. Özellikle son genişlemeden sonra AB’de bölgelerarası farklılıklar daha da artmış ve bu genişleme süreciyle birlikte bölgesel politikalar ön plana çıkmıştır. Geri kalmış bir bölgenin geliştirilmesi sayesinde, gelişmiş sanayi bölgelerine olan göç önleneceğinden, bu tür bölgelerin de aşırı kalabalıklaşmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Avrupa Birliği’nin en önemli politika alanlarından birini bölge politikaları oluşturmaktadır. Bunun nedeni bir yandan Birliğe üye devletler arasında, öte yandan bu devletlerin içindeki alt bölgeler arasında var olan bölgelerarası gelişmişlik farklarıdır. AB kuruluşundan günümüze alan ve nüfus olarak genişlemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda birlik, temel olarak işsizlik oranları ve kişi başına GSYİH değerlerine göre geri kalmış bölgeleri belirlemektedir. Bölgesel Politika, sadece üye devletlere yönelik bir politika olmaktan çıkmıştır, AB’ye aday ülkeler için bile, katılım öncesi strateji çerçevesinde bölgesel politikalar geliştirilmiştir.

Günümüz globalleşen dünyasında, Avrupa Birliği (AB) farklı kültür, dil, tarih ve geleneklerden oluşan devasa bir yapılanma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Birliğe üye ülkeler arasında sosyoekonomik farklılıklar olduğu gibi, üye ülkelerin bölgeleri arasında da önemli dengesizlikler mevcuttur. Bu farklılıkların giderilebilmesi adına her bir AB üyesi devlet, kendine özgü bir bölgesel politika geliştirmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Bölge, Bölgeselleşme, Politika, Avrupa Birliği

Key Words: Region, Regionalization, Policy, European Union

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article