KATAR’DA MUHTEMEL GÜVENLİK KRİZİ VE TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Hazan Güler

Abstract


 

Tarihsel perspektifte siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel öneme sahip Ortadoğu, günümüzde içten ve dıştan müdahalelerle güvenlik bağlamında bir tür kaos ortamına sürüklenmektedir. Arap Baharı ile başlayan süreçte Ortadoğu, güvenlik krizinin adım adım yayıldığı bir bölge olarak önemini katlamıştır. Bu tarih itibarıyla Ortadoğu’da her bir ülkenin yeni güvenlik anlayışı benimsediği veya farklı arayışlara girdiği görülmektedir. Bölgedeki güvenlik sorunlarını etnik, dini ve iktisadi faktörlerden bağımsız düşünmek mümkün olmadığından, geliştirilen stratejilerin de bu noktada farklılığı dikkat çekicidir. Ortadoğu politikalarında küresel bağlamda kurulan ortaklıklar ise, söz konusu sürece etki eden bir diğer gelişmedir.

Güvenlik stratejileri anlamında genel bir değerlendirmenin yanı sıra, ülke özelinde incelemelerin yapılması; Ortadoğu toplumlarında siyasal ve sosyolojik açıdan farklılaşan yanların açığa çıkarılması adına önemlidir. Bu noktada sıcak gelişmelerin yaşandığı Katar, güvenlik krizinde yeni bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgedeki ortak vizyonu ile çatışan Katar, son süreçte hem Ortadoğu’nun hem de uluslararası arenada birçok ülkenin hedefi haline gelmiştir. Ekonomi, terör, güvenlik gibi çok yönlü sorunlar zincirine çekilmek istenen Katar’ın bundan sonra izleyeceği yol ve geliştireceği stratejiler de bu bağlamda önem kazanmaktadır.

Suudi Arabistan’ın BAE’nin ve daha önemlisi ABD’nin desteğini alarak gündeme getirdiği Katar sorunu, Ortadoğu’nun gelecek günlerdeki güvenlik krizinde büyük rol oynayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışmada Katar özelinde bir güvenlik sorunu ve bu krizde Türkiye’nin rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Katar’ın güvenlik ve tehdit tanımlaması; olası güvenlik krizlerine karşı tutumu ile bunu belirleyen araçlar ve yöntemlerin tespiti, çalışmanın içeriğini oluşturur. Bunların yanı sıra, bölgede etkisi son 15 yılda gittikçe artan Türkiye’nin çekilmek istenen krizde Katar ile stratejik ortaklığının önemi vurgulanarak; hedeflenen işbirliğinin Katar’ın güvenlik anlayışına sağlayacağı katkılar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Katar, güvenlik stratejileri, stratejik ortaklık 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article