Oyuncak Turist Paradoksu

Yeliz Pekerşen, Aynur Gülenç Birsen, Nalan Aslan

Abstract


Seyahat etme özgürlüğü her insanın en doğal hakkıdır. Özellikle de fiziksel ya da psikolojik nedenlerle seyahat edemeyen ya da seyahat etmeye vakit bulamayan kişilerin turizm aktivitelerine katılmasında çok fazla zorluklarla karşılaştığını söylemek mümkündür. Bu yüzden bu bireyler için farklı alternatiflerin ortaya çıkarılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla turizm alanında faaliyet gösteren farklı kollardaki işletmelerin değişen turist beklentilerine göre çeşitlendirecekleri ürün yelpazeleriyle hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda çalışmanın amacı; çeşitli nedenlerle seyahat edemeyen kişiler için yeni bir turizm eğilimi olarak değerlendirilebilecek “oyuncak turist” kavramının ortaya çıkarılması ve bu alanda hizmet veren bir işletmenin faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış ve oyuncak turist kavramı açıklanmıştır. Araştırmanın yönteminde örnek olay çalışması kapsamında Japonya’da bir seyahat acentası olan Unagi Travel incelenmiştir ve nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile işletme yöneticisine bu turizm faaliyetine yönelik olarak sorular mail yolu aracılığıyla yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; çeşitli nedenlerle seyahat edemeyen bireylerin bu önemli etkinliğin içinde yer almalarının onların yaşamlarını zenginleştirmenin yanı sıra, ülkenin turizm gelirlerinin artması ve turizm potansiyelinin gelişmesi açısından önem taşıdığı ortaya çıkmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article