Bir Baskı Aracı Olarak Uluslararası Medya Denetimi: El Cezire Örneği

Mehmet Gökhan Genel, Serkan Öztürk, Tahsin Eren Sayar

Abstract


Medya, tarihin birçok döneminde siyasal iktidarlar tarafından önemli bir güç kaynağı olarak kullanılmıştır. Ülkelerin ürettikleri birçok politikada doğrudan rol oynayan medya kuruluşları, çoğu zaman diğer ülkeler tarafından bir tehdit olarak görülmüş ve bunun sonucunda çeşitli yaptırımlar uygulanır hale gelmiştir.

Başta Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere birçok Arap Birliği ülkesinin geçtiğimiz Haziran ayında Katar'a yönelik uyguladıkları ambargo kararlarında Katar merkezli El Cezire kanalının kapatılmasına yönelik alınan karar da bu bağlamda büyük dikkat çekmiştir. Bu çalışmada iktidarların bir baskı aracı olarak medyayı ne şekilde denetledikleri ve uluslararası ilişkilerde medyanın oynadığı rol doküman analizi yöntemi kullanılarak El Cezire örneği üzerinden incelenmiştir.

Ele alınan çalışma sonucunda iktidarların, uluslararası ilişkiler göz önüne alındığında medya kuruluşlarına yönelik denetimlerini arttırdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün kalesi olan medya kuruluşlarının özellikle ulusal çıkarlar göz önüne alındığında ülkelerinin çıkarlarını savunmalarının son derece elzem bir davranış olması gerektiği anlaşılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article