Kendine Aşırı Güven ile Cinsiyetin Yatırım Aracı Tercihine Etkisi

Bilgehan Tekin

Abstract


Bu çalışmada davranışsal finans disiplininde üzerinde oldukça sık durulan kendine aşırı güven davranışsal önyargısının ve cinsiyetin bireylerin belli başlı yatırım araçları arasından yaptıkları tercihler üzerindeki rolü ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket toplam 272 İ.İ.B.F. öğrencisine uygulanmıştır. Toplanan veriler üzerinden parametrik ve parametrik olmayan hipotez testi yöntemleri ile analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak kendine aşırı güvenin erkeklerde kadınlara oranla daha fazla olduğu ve cinsiyetin yatırım aracı tercihinde belirleyici bir unsur olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu çalışma kapsamında yatırım aracı tercihinin kendine aşırı güven ile bir ilişkisinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanmamıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article