Türkiye’de Doğal Afetlere Yönelik Vergisel Uygulamaların Değerlendirilmesi

Zeynep Arıkan, Salih Gürbüz

Abstract


Afetler bazen doğal kaynaklı bazen de insan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Afetler her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın insanların normal yaşantısını, eylemlerini, ödevlerini durduracak ya da kesintiye uğratacak olaylardır. Ancak doğal afetler doğa içindeki dengeyi bozduğundan etkileri güçlü sonuçları korkunç olmaktadır. Bu nedenle çalışmamız doğal afetler çerçevesinde incelenecektir. Doğal afetlerde finansman ihtiyacı arttığından karşılanması için ek vergisel yükümlülükler getirilmesi, afetzedelere vergisel ödevlerini azaltıcı vergisel avantajlar sağlanması söz konusudur. Bu konuda da kamu kesimine önemli görevler düşmektedir.

Bu çalışmada doğal afetlerin finansmanına yönelik geçmişten günümüze vergisel uygulamalar, günümüzdeki uygulamaların etkileri ele alınacak ve dünya ülkelerinden örnekler verilerek afetzedelere sağlanan vergisel avantajlar üzerinde durulacaktır. Çalışma sonuç ve öneriler kısmıyla tamamlanacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article